VILLKOR

 

Kasta ut vågen är en produkt som Kristina Andersson Produktion (org.nr 556879-0496) erbjuder via plattformen Kajabi, www.kajabi.com vilkas villkor du hittar här https://kajabi.com/policies/privacy

Betalningsvillkor:
Betalning sker via konto- eller kreditkort kort i samarbete med betaltjänsten Stripe, www.stripe.com  alternativt via faktura.

Ångerrätt:
Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit bekräftelsemejlet enligt distansköpslagen, förutsatt att kursen inte är påbörjad. När kursen är startad i plattformen och avsnitt har öppnats/klickas på upphör ångerrätten att gälla. 

Tillgång till material:
Du har tillgång till allt material i 6 månader efter köptillfället.

Rättigheter
Kristina Andersson Produktion AB äger rätten till allt material som produceras och distribueras via denna kurs. All form av kopiering och vidare distribution är olaglig och skyddas av upphovsrätt.

Personuppgifter, Sekretesspolicy & Cookies Sekretesspolicy
Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Kristina Andersson Produktion AB samlar in och behandlar personuppgifter.

Sekretesspolicyn som följer nedan innehåller den informationen som dataskyddsförordningen kräver att vi tillhandahåller i samband med vår behandling av dina personuppgifter.  Kristina Andersson Produktion AB:s behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal och kunna ge god service.

De uppgifter vi registrerar är namn och e-postadress. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade deltagaren själv på det sättet hen har lämnat uppgifterna.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER – ANVÄNDNING AV TREDJE PART
Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete inom företaget kommer att ha tillgång till den.

COOKIES
Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil, och vår hemsida kommer alltid att be din webbläsare om att lagra cookien på din dator. Vi gör detta för att komma ihåg vad du har gjort på hemsidan, vad du tycker om och hur ofta du har varit på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. Dessutom använder vi cookies på våra sidor för att föra statistik om vad som beställs och hur mycket vår webbplats används i allmänhet.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen är en fil som sparas på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessions-cookie). Sådana cookies är bara i bruk under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies.

Du kan ta bort våra cookies genom att öppna webbläsarens inställningar och radera innehåll.

LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till [email protected]

Kontakta oss gärna på vår e-postadress, [email protected] om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.

 

 

 

Tillbaka